Portfolio

Terug naar de homepage

Praatplaten

Er komt steeds meer aandacht voor ouderenzorg binnen de huisartsenpraktijk. Voor de huisarts en POH is het belangrijk te monitoren wie mogelijk kwetsbaar is. Petra de Witte van Eck bedacht een signaleringskaart ouderen die we samen hebben uitgewerkt. Deze kaart helpt om ouderen bewust te maken en verantwoordelijkheid te geven: Weet wanneer u hulp vraagt! Klik op onderstaande afbeelding en download vervolgens het invulbare PDF document.

 

Vanuit dezelfde gedachte is de praatplaat valrisico geboren. Dat is een complex probleem, omdat veel verschillende factoren het valrisico beïnvloeden. Deze praatplaat nodigt uit tot vertellen. Hierdoor ontstaat een gelijkwaardige dialoog. Klik hieronder op de praatplaat, print ‘m uit en neem de plaat mee op huisbezoek:

 

Een gelijkwaardige dialoog tussen professional en patiënt. Een goede visual geeft inzicht en ondersteunt jouw consult.
Onderstaande praatplaat ontwikkelde ik samen met praktijkverpleegkundige Dorine Van der Mast.
Belangrijke opmerking hierbij is dat het bespreken van bloedonderzoek slechts één onderdeel is van het diabetes consult. De praktijkondersteuner somatiek levert persoonsgerichte zorg, rekening houdend met de brede context van deze persoon. Mits goed ingezet kan de praatplaat de patiënt inzicht geven en het gesprek over mogelijke (leefstijl) interventies vergemakkelijken.

Meer animaties, infographics en praatplaten: