Portfolio

Terug naar de homepage

Praatplaten

Er komt steeds meer aandacht voor persoonsgerichte zorg binnen de huisartsenpraktijk. De persoon achter de patiënt wordt belangrijker. Hiermee krijgt hij ook meer zeggenschap en verantwoordelijkheid. Samen met de patient bespreekt de professional wat wenselijken haalbaar is. Praatplaten helpen het gesprek twee-richtingsverkeer te maken. Ze worden met name door (wijk) verpleegkundigen en praktijkondersteuners gebruikt.

Praatplaat wetten en financiering ouderenzorg

Professionals willen duidelijke uitleg geven aan ouderen en mantelzorgers over de (on)mogelijkheden van zorg. ‘Waar wat te regelen’. Dit hangt samen met wetten en financiering. Gebruik deze praatplaat (klik en print) als je in gesprek gaat met ouderen over het organiseren van zorg. En geef het document mee.

Signaleringskaart ouderen

Voor de huisarts en POH is het belangrijk te monitoren wie mogelijk kwetsbaar is. Petra de Witte van Eck bedacht een signaleringskaart ouderen die we samen hebben uitgewerkt. Deze kaart helpt om ouderen bewust te maken en verantwoordelijkheid te geven: Weet wanneer u hulp vraagt! Klik op onderstaande afbeelding en download vervolgens het invulbare PDF document.

 

Praatplaat verhoogd valrisico

Als verpleegkundige of praktijkondersteuner wil je informatie geven en krijgen. Valrisico is een complex probleem, omdat het door veel verschillende factoren beïnvloed wordt. Deze praatplaat nodigt uit tot vertellen. Hierdoor ontstaat een gelijkwaardig gesprek. Klik hieronder op de praatplaat, print ‘m uit en gebruik in je consult:

Praatplaat Diabetes Mellitus

Een gelijkwaardige dialoog tussen professional en patiënt. Een goede visual geeft inzicht en ondersteunt jouw consult.
Onderstaande praatplaat ontwikkelde ik samen met praktijkverpleegkundige Dorine Van der Mast.
Belangrijke opmerking hierbij is dat het bespreken van bloedonderzoek slechts één onderdeel is van het diabetes consult. De praktijkondersteuner somatiek levert persoonsgerichte zorg, rekening houdend met de brede context van deze persoon. Mits goed ingezet kan de praatplaat de patiënt inzicht geven en het gesprek over mogelijke (leefstijl) interventies vergemakkelijken.