Portfolio

Terug naar de homepage

Projectleider MDO ouderen

Zorggroep PrimaCura faciliteert huisartsen(praktijken). In 2021 is een project gestart om een goed multidisciplinair overleg (MDO) Kwetsbare Ouderen op te zetten. Als projectleider bij PrimaCura ontwikkelde ik een praktische handreiking MDO. Met als doel: het MDO op een toekomstbestendige, uniforme werkwijze met structurele plaats in het zorgproces neer te zetten.

Voor het schrijven van de handreiking is input en inspiratie gehaald uit:

  • Theorie
  • Gesprekken met huisartsen en praktijkondersteuners
  • Enquetes bij huisartsen POH’s en wijkverpleegkundigen
  • Gesprekken met sleutelfiguren van andere zorggroepen
  • Handreikingen andere zorggroepen zoals Chronos

Hier de handreiking

voorkant handreiking MDO ouderen PrimaCura

Voor huisartsen in Midden-Brabant

Ook zijn documenten ontwikkeld zoals de snelstart MDO, de spelregels en een checklist ‘wie doet wat’. Alles om de praktijkondersteuner te helpen een goed lopend MDO op te zetten.

Hierop volgde de opdracht tot het maken van een overzichtelijk registratie protocol ouderenzorg.

visueel overzicht van registratie afspraken ouderenzorg

Registratie afspraken

Als projectleider bij PrimaCura leverde ik een actieve bijdrage aan de werkgroep ‘geriatrische expertise eerste lijn’. Hier werkten we met meerdere organisatie samen aan een capaciteitsvraagstuk. Hoeveel ‘uren’ inzet van de specialist ouderengeneeskunde is wenselijk in de eerste lijn. Dus: hoeveel beroep kan een huisarts doen op de SO gekoppeld aan zijn / haar praktijk. En voor welke vragen kan de SO benaderd worden?  Na dit gekwantificeerd te hebben, werkte ik dit uit onderstaand visueel overzicht.

infographic verdeling geriatrische expertise in eerste lijn

Gewenste capaciteit in Midden-Brabant

Vanuit het Zorgnetwerk Midden-Brabant hebben we voor de huisartsen in regio Midden-Brabant een overzicht gemaakt van de mogelijkheden waar het gaat om (tijdelijk) verblijf. De ouderenzorg en financieringswetten zijn complex georganiseerd. Onderstaand document kan wat overzicht bieden.

visueel overzicht van mogelijkheden voor ouderen

Wegwijzer voor de huisarts