Portfolio

Terug naar de homepage

Projectleider zorgtechnologie

Ouderen wonen zo lang mogelijk thuis. Technologie kan dit vergemakkelijken. Ouderen weten deze technologie vaak niet te vinden. Ook professionals zijn hier niet vertrouwd mee. Daarom ben ik het project TipTop gestart. Als projectleider zorgtechnologie wil ik kennis vergroten en weerstand verminderen bij professionals en ouderen met betrekking tot het gebruik van zorgtechnologie.

Zorgprofessionals hebben verschillende producten bij en met ouderen en hun netwerk uitgeprobeerd. Denk aan solo-apparatuur, een seniorentablet, medicatie dispenser, kalenderklok, gps horloge en sociale robot. In één jaar is 80 keer een product geadviseerd en gedemonstreerd. Dit leidde tot 52 proefperiodes en 32 implementaties : aanschaf/inzet in dagelijks leven. Daarover is een infographic gemaakt:

Infographic met model, conclusies en aanbevelingen Tiptop

Model, conclusies en aanbevelingen

 

Lees het artikel in Brabants Dagblad van september 2019 >
Klik hier voor het artikel in de Eerstelijns >

We ontwikkelden als innovatieteam een gezamenlijke visie en werkwijze met betrekking tot technologie. Professionals zien nu het inzetten van technologie als een mogelijke interventie. Het innovatieteam bestond uit professionals van verschillende huisartsenpraktijken, ergotherpeuten, casemanagers dementie en wijkverpleegkundigen van verschillende organisaties. Het project is geïnitieerd door het Gezondheidscentrum Reeshof en uitgevoerd met een subsidie van VEZN: Versterking Eerstelijns Zuid Nederland.

Als initiatiefnemer en projectleider heb ik veel uitgeprobeerd, fouten gemaakt en successen ervaren. Wat een energie in ons innovatieteam! De voldoening van een ‘juiste match’ tussen patiënt en product is groot.

  • Een man die met een passend hulpmiddel de krant weer kan lezen.
  • Een dame die meer autonomie ervaart door een sociale robot.
  • Een dochter die zich minder zorgen maakt en meer rust ervaart.
  • Een vrouw die zich minder eenzaam voelt door gebruik van een tablet.

De kans dit ‘bottum-up’ wijkgericht te doen met collega’s uit verschillende organisaties en vakgebieden is een verrijking geweest. En sterkt mij in mijn enthousiasme met betrekking tot zorgtechnologie!