Portfolio

Terug naar de homepage

Trainer

Trainer financieringswetten ouderenzorg

WMO, ZVW en WLZ goed uitgelegd! De zorg is ingewikkeld georganiseerd. Ouderen zoeken waar ze met welke vraag terecht kunnen. Ook professionals zorg en welzijn komen regelmatig voor vraagstukken te staan. Samen met Saskia Danen en Jenny Bouma ontwikkelde ik de training: WMO, ZVW en WLZ goed uitgelegd! Aan bod komt onder andere:

  • Wat de 3 financieringsstromen en bijbehorende wetten inhouden
  • Welke zorg / begeleiding / voorzieningen hiermee gepaard gaan
  • Wie wat doet in relatie tot de 3 financieringsstromen en bijbehorende wetten
  • Wanneer Wlz aanvraag in beeld kan komen en hoe de patiënt hierop voor te bereiden
  • Waar kennis en expertise te vinden is wanneer de professional in de praktijk met vragen zit

We geven deze training zowel in company als via open inschrijving. Neem contact op als dit iets voor jouw organisatie is!

Marieke Dooremalen en Saskia Danen

Marieke en Saskia

Train-de-trainer Dementie Stellingen Spel

Na de ontwikkeling van het Dementie Stellingen Spel, bleek er behoefte aan training. Hoe het spel gespeeld wordt, bepaalt de leercurve die je als team en professional doormaakt. Tijdens de training gaan we in op verschillende spelvarianten en de rol als spelbegeleider. Na de training:

  • weet je op welke manieren je het Dementie  Stellingen Spel kunt inzetten
  • kun je zelf een waardevolle bijeenkomst met dit spel begeleiden
  • heb je ervaren dat het goed faciliteren van een bijeenkomst het leerrendement vergroot en de deelnemers verbindt

Het spel voor professionals die willen leren over dementie is zowel los, als in combinatie met een training te bestellen via dementiespel.nl.

Dementie Stellingen Spel

Kaartje met stelling

Trainer zorgtechnologie Buro Strakz

De meerwaarde van inzet voor technologie in de zorg is enorm! Bovendien is het hartstikke leuk om als professional de mogelijkheden en effecten hiervan te ontdekken. Het is mijn missie om bestaande drempels weg te nemen bij collega’s. Zodat zij meer vertrouwd raken met technologie. En wat tof om als trainer zorgtechnologie bij Buro Strakz te werken. Echt een top team!

Om technologische hulpmiddelen als mogelijke interventie te gaan zien, is het belangrijk dat professionals er ervaring mee opdoen. Dus… uitproberen kan! De trainingen zijn heel professioneel opgezet door Buro Strakz. Met afwisselende werkvormen, grappige filmpjes en uitdagende opdrachten gaan de deelnemers aan de slag.

Foto van 3 verschillende zorgrobots

Suzanne met robot Tessa en Marieke met robotkat.

Als trainer zorgtechnologie Bij Buro Strakz vind ik het belangrijk dat er een goede sfeer heerst. Er wordt gelachen, met collega’s onderling en tijdens de trainingen. Zie hier een van de bloopers die ik zelf heb ervaren.

Zorgtechnogie is vooral veel uitproberen. ‘Learning bij doing’. Dat er soms weerstanden zijn te overwinnen, collega’s te overtuigen en (geen) financiering te vinden is, heb ik ook ervaren als projectleider van het project Tiptop. Maar des te mooier wanneer het wél lukt die ene collega mee te krijgen. Of wanneer de patiënt zelfredzame wordt met een passend technologisch product!