Portfolio

Terug naar de homepage

Wetten en financiering ouderenzorg

Voor ouderen is het goed zoeken om door de bomen het bos te blijven zien. Ook mantelzorgers zijn op zoek naar informatie in Zorgland. Hierdoor leggen wijkverpleegkundigen vaak dezelfde informatie uit. Voor welke zorg kan de patient bij wie terecht? Wat is de rol van de gemeente? De praatplaat ‘wetten en financiering ouderenzorg’ zet dit kort naast elkaar.

De verschillende soorten zorg in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet (ZvW) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ) komen aan bod. De praatplaat kan gebruikt worden ter ondersteuning bij een gesprek hierover. Niet ter vervanging hiervan. De eigen bijdrage en voor-en nadelen van de WLZ staan niet uitgewerkt. Mijn advies is dit zeker te bespreken. De praatplaat ‘wetten en financiering ouderenzorg’ kan achter worden gelaten bij de oudere thuis.

 

Meer animaties, infographics en praatplaten: