Portfolio

Terug naar de homepage

Dementie Stellingen Spel

Hét spel voor professionals die spelenderwijs samen willen leren en kennis over dementie willen toetsen.

Een op de vijf mensen krijgt dementie! Zorgprofessionals krijgen dan ook steeds meer te maken met dementie. Er is al veel kennis hierover aanwezig binnen teams zorg en welzijn. Soms is deze kennis niet up-to-date. Ook wordt kennis onderling niet altijd uitgewisseld. Terwijl je juist het beste leert van en in de praktijk! Vanuit die gedachte is het Dementie Stellingen Spel ontwikkeld. Dit spel nodigt uit tot discussie, dialoog en het delen van ervaringen. De interactieve werkvorm is ook zeer goed bruikbaar voor docenten die kennis over dementie met hun studenten willen vergroten.

Het Dementie Stellingen Spel bestaat uit 52 kaarten, verdeeld in tien thema’s. Ieder kaartje heeft aan een kant een stelling en aarde andere kant het antwoord met een korte toelichting. Eén persoon leest de stelling voor. Ieder bedenkt tijdens de silent brainstorm zijn / haar antwoord. Hierna beargumenteren deelnemers hun antwoord met kennis of en praktijkvoorbeeld.

Na de ontwikkeling van dit product met Saskia Danen, ontdekten we dat er behoefte is aan training. Hoe het spel gespeeld wordt, bepaalt de leercurve die je als team of professional doormaakt. Tijdens de training ontstaat zicht op het huidige kennis niveau en wordt het team begeleid in:

  • spelenderwijs leren van elkaar
  • discussie- en teamleren
  • vergroten van kennis door uitwisseling van ervaringen

Het spel is zowel los, als in combinatie met een training te bestellen via dementiespel.nl.

Meer animaties, infographics en praatplaten: