Portfolio

Terug naar de homepage

Animaties

Een animatie is net als een infographic een sterk middel om te informeren en inspireren. Het is meer dan een filmpje. Je wilt er iets mee bereiken. Informeren, bewustwording creëren, of inspireren. Aanzetten tot een gesprek, stimuleren van verandering of uitnodigen tot contact. Het doel is belangrijk. Maar ook de doelgroep. Een student kan sneller informatie verwerken dan een 80-plusser. Ook het moment van kijken is belangrijk. Wordt de animatie gebruikt in een situatie waar vervolgens over gesproken wordt? Of moet ie op zichzelf helder genoeg zijn?

Tijdens het ontwerpen toetsen we het concept altijd bij de doelgroep. Want wat voor ons als ‘zender’ super duidelijk is, is niet altijd even logisch voor de ontvanger. Hier een selectie van animaties. er zijn er meer te vinden via YouTube.

Bewustwording

Dat is wat Mariëlle Kanters (praktijkhouder bij Ergotherapie Tilburg Waalwijk e.o.) wil creëren. De meerwaarde van haar vak, is niet altijd bekend bij wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en huisartsen. Terwijl die meerwaarde groot is! Middels de animatie ergotherapie bij dementie, willen we meer bewustwording creëren met betrekking tot ergotherapie.

Na een aantal gesprekken ontstond een script met een vóór en een na situatie. Ik heb ervaren dat we in de zorg graag willen helpen en denken in oplossingen. Zorg en ondersteuning zijn snel ingezet. Maar wat als een bredere analyse plaats vindt en er wordt gekeken naar wat iemand (weer) wil kunnen? Dan krijg je echt een andere uitkomst. Bekijk hier de animatie.

thumbnail animatie ergotherapie bij dementie

Profilering

Ook beroepsvereniging Ergotherapie Nederland wil de mogelijkheden van het vak ‘ergotherapie’ uitdragen. Samen ontwikkelden we de animatie ‘ergotherapie bij hersenletsel’. Deze animatie is vertaald naar het engels en ingezonden naar het filmfestival van de Health for all WHO festival. Helaas koos de jury een andere selectie uit de ruim 1000 inzendingen.

thumbnail animatie door middel van ergotherapie bij hersenletsel

Introductie samenwerkingsafspraken

Goed samenwerken is niet altijd vanzelfsprekend. Spreek je dezelfde taal als de ander? Hebben jullie hetzelfde voor ogen? Communiceer je over wat jij nodig vindt, of over wat de ander nodig heeft? In regio Haarlem en Meer werken professionals uit het Spaarne Gasthuis, VVT-instellingen en huisartsen samen. Ze optimaliseren de zorg voor en overdracht van kwetsbare ouderen.

Ze wilden graag een informatieve animatie over regionale transmurale afspraken (RTA). Deze animatie gebruiken ze tijdens teamoverleg en bij presentaties over de introductie van hun afspraken. Dat komt de communicatie ten goede. In de animatie zijn twee herkenbare patiëntreizen ingezet. Dat spreekt artsen aan die in verschillende settings werkzaam zijn. Bekijk hier de trailer van de animatie:

thumbnail animatie door middel van regionale transmurale afspraken

Dialoog op gang brengen

Gemeente Loon op Zand is een dementievriendelijke gemeente. Inclusie is belangrijk. Zorg dragen voor elkaar. Eerder maakten we een animatie voor sportverenigingen en bedrijven om bewust wording te creëren. En om tips te geven: wat kun jij doen als je iemand tegen komt met dementie? Samen met een groep kinderen ontwikkelden we ook een animatie die gebruikt kan worden voor een spreekbeurt. Of tijdens een gesprek op school. Wat een feest om te maken!

thumbnail animatie door middel van wat is dementievriendelijk voor kinderen