Portfolio

Terug naar de homepage

Projectleider bij PrimaCura

Zorggroep PrimaCura heeft een project om huisartsen(praktijken) te faciliteren in het multidisciplinair overleg (MDO) Kwetsbare Ouderen. De ontwikkeling en implementatie van een goede handreiking MDO voor kwetsbare ouderen. Daarbij zijn huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundige en de specialisten ouderengeneeskunde nauw betrokken. Het is waardevol om dit onderwerp als projectleider op een toekomstbestendige, uniforme werkwijze met structurele plaats in het zorgproces neer te zetten.

Meer animaties, infographics en praatplaten: