Portfolio

Terug naar de homepage

Tiptop

Ouderen wonen zo lang mogelijk thuis. Technologie kan dit vergemakkelijken. Ouderen weten deze technologie vaak niet te vinden. Ook professionals zijn hier niet vertrouwd mee. Zo werd Tiptop geboren. Technologische innovatieve producten toepassen bij ouderen door professionals. Mijn doel als initiatiefnemer en projectleider : het vergroten van kennis en verminderen van weerstand bij professionals en ouderen met betrekking tot technologie.

Zorgprofessionals hebben een jaar lang verschillende producten bij en met ouderen en hun netwerk uitgeprobeerd. Zij konden technologische producten twee maanden thuis gebruiken. Onder andere solo-apparatuur, een seniorentablet, medicatie dispenser, kalenderklok, gps horloge en sociale robot.

Het innovatieteam bestond uit professionals van drie huisartsenpraktijken, ergotherpeuten, casemanagers dementie en wijkverpleegkundigen van verschillende organisaties. Het project is geïnitieerd door het Gezondheidscentrum Reeshof en uitgevoerd met een subsidie van VEZN: Versterking Eerstelijns Zuid Nederland.

In één jaar is 80 x een product geadviseerd en gedemonstreerd. Dit leidde tot 52 proefperiodes en 32 implementaties : aanschaf / inzet in dagelijks leven. Daarnaast ontwikkelde we een gezamenlijke visie en werkwijze met betrekking tot technologie. Professionals zien nu het inzetten van technologie als een mogelijke interventie. In de Eerstelijns verscheen hier een artikel over.

Artikel eerstelijns juni 2019

Ouderen en hun netwerk zijn geïnterviewd over de werkwijze van Tiptop. Wat levert technologie hen op? En in hoeverre kan de professional een rol spelen in de adaptatie hiervan? Het Brabants Dagblad bezocht een enthousiaste deelnemer.

Artikel Brabants Dagblad sept 2019

 

Vijf studenten toegepaste psychologie onderzochten de effectiviteit van deze werkwijze. Hun conclusies en aanbevelingen heb ik samengevat in een A4.

Meer animaties, infographics en praatplaten: